VOXX

      L O G O P E D I E   &   V O C O L O G I E

 
 

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag bestudeert de logopedische wetenschap het communicatiegedrag (in de ruime zin) van de mens en tracht deze zo nodig te bevorderen. Communicatie omvat immers vele uitingsvormen, waaronder gesproken taal, geschreven taal, gebarentaal, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.


Vocologie is de specialisatie die zich richt op de (re)habilitatie van de menselijke stem en begeeft zich op de grenzen tussen de logopedie, stempedagogiek, fonetiek en disciplines die daaraan verwant zijn. Vanuit verschillende perspectieven zoeken vocologen naar toepassingen om het functioneren te verbeteren van zowel gezonde stemmen (training, coaching, vorming) als ongezonde stemmen (revalidatie, therapie). Spreken wordt nu gezien als een product van lichaamshouding en -spanning, adem, stemplooitrilling, resonantie, articulatie, prosodie (intonatie, klemtoon en pauze) en expressie.


Vandaag is logopedie en vocologie meer dan ooit een noodzaak.  Onze maatschappij is immers steeds meer communicatief gericht. De focus van deze klinische praktijk ligt dan ook op preventie, onderzoek en behandeling van spraak-, stem- of taalstoornissen/problemen en op het optimaliseren en/of vormen van de eigen stem, spraak of taal, bij verschillende doelgroepen en bij alle leeftijden.


Daarnaast kan u ook bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van orofaciale myofunctionele stoornissen.

VOXX    I    S I N T - A N D R I E S D R E E F  2 2,  8 2 0 0   S I N T - M I C H I E L S    I   +3 2 (0 ) 4 9 5  1 0 1  3 3 1    I   www.voxxlogopedie.be    I   info@voxxlogopedie.be     

I N T R O