top of page

ma 16 nov

|

Online workshop

Het DysfasieCafé Deel A

Voor ouders, jongeren, studenten, zorgcoördinatoren, ondersteuners en andere hulpverleners uit de behandelcontext van kinderen en jongeren met dysfasie.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Het DysfasieCafé Deel A
Het DysfasieCafé Deel A

Wanneer en waar?

16 nov 2020, 18:00 – 20:00

Online workshop

Over deze workshop

Taalstoornis, taalprobleem, taalachterstand, TOS, STOS, dysfasie, SLI, ...? What's in a name? 

De literatuur hanteert een uitgebreid jargon en beschrijft tal van definities en eigenschappen als soort, ernst en graad van taalproblemen. 

Patiënt, partners, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere hulpverleners uit de context van mensen met taalproblematiek zien vaak het bos niet meer door de bomen en vragen hopeloos om duidelijkheid om gericht te helpen. 

Maar ondertussen word je puber mis begrepen door vrienden, worden auditief aangeboden leerinhouden niet begrepen, komt je kind niet vlot op woorden tijdens een gesprek, neem je als een volwassene liever niet deel aan een gesprek of vergadering, weet je als leerkracht niet hoe je kunt helpen of lijken gekende maatregelen en software voor dyslexie of andere leerstoornissen niet te helpen. De lijst aan voorbeelden uit de praktijk is erg lang. 

Het DysfasieCafé poogt hier duidelijkheid in te scheppen! Het Café omvat praktische toelichting over wat een taalprobleem kan zijn en hoe je hier in verschillende contexten mee kunt omgaan zodoende je zelf gewenst perspectief kunt creëren. Het gaat om jou als taalcoach van je eigen taalvaardigheid waarin zelfsturing de sleutel is tot positieve outcome. We geloven dat deze visie de meest gerichte ondersteuning bij taalproblemen waard is. 

Daarnaast is er ook een casusgetuigenis van een ouder die sinds jaren dysfasie omarmt als bondgenoot van het gezin. 

Het infomoment is bedoeld voor patiënten, partners, ouders, (zorg)leerkrachten en andere partners uit de directe context van kind, jongere of volwassene met een taalprobleem, taalachterstand of dysfasie en maakt deel uit van een tweeledig project. Het DysfasieCafé bestaat uit twee momenten (Deel A en Deel B) zijnde ma 16.11.20 en ma 14.12.20, telkens van 18.30 tot 20.00u. 

Tips en adviezen voor aanpak worden door gegeven en er is ruimte voor intervisiegesprek met groepsleden zodat we concrete problemen uit jouw context kunnen behandelen. 

Waar: VOXX Logopedie 

Tarieven Deel A + Deel B: €68 

Deel dit evenement

bottom of page