Over ons.

 

VOXX Logopedie en Vocologie is een dynamische en vernieuwende praktijk in Brugge voor logopedisch onderzoek, behandeling, preventie en coaching. De visie en de missie worden gedragen door vier pijlers:

  • toepassing van de logopedische en pedagogische wetenschap;

  • gekaderd binnen het algemeen functioneren van de mens waarbij we zoveel als nodig (para)medische disciplines samenbrengen om de zorg efficiënter te laten verlopen;

  • met primaire aandacht voor de context en het verhaal van patiënt, cliënt en hun familie;

  • en werken binnen een open en creatieve sfeer waarin logopedie niet saai hoeft te zijn.

Afhankelijk van de noden organiseren we huis- of schoolbezoek, bezoek aan een zorginstelling en raadpleging in de praktijk.

De praktijk is geconventioneerd en is bijgevolg onderhevig aan de door het RIZIV bepaalde tarieven die je hier kan vinden. 

VOXXCAFé's, VOXXLAB's of Navorming zijn info-momenten, lezingen, workshops of expertise-navormingen voor specifieke doelgroepen die per evenement vermeld staan.

Dat kunnen zijn: 

  • patiënt, cliënt, ouders, partners of hulpverleners uit de brede behandelcontext zoals artsen, paramedici, zorgleerkrachten, ... ;

  • bedrijf, school, vereniging, opleidingen, media- en cultuurhuis;

  • wie veel moet spreken of zingen: spreek- of zangprofessional (in opleiding), advocaat, sportcoach, leraar, telefonist(e), priester e.a.;

  • professionals (para)medische en pedagogisch zoals een logopedist, osteopaat, stemdocent, e.a. 

Workshops, infomomenten, lezingen, VOXXCafé's en navormingen worden gedoceerd door interne en externe experten.  

Het VOXXTeam bestaat uit vier vakwerkgroepen: het NutriLAB, TaalLAB, SpraakLAB en de STEMStudio. Elke groep heeft eigen experten en samenstelling aan disciplines.

  • VOXXpraktijk.

De missie van de praktijk is behandeling of coaching op maat. Afhankelijk van de klacht zullen we een team samenstellen en aanspreken dat de meest effectieve outcome van een aanpak nastreeft. Hiervoor beschikken we over eigen experten in specifieke domeinen van de logopedie, osteopathie alsook verpleeg- en vroedkunde. We werken nauw samen met de geneesheer, ziekenhuisdienst, zorginstelling of de onderwijscontext. 

  • VOXXworkshops.

Ook voor de workshops, navormingen en info-momenten beschikken we, naast de interne experten, over een netwerk aan externe professionals die aansluiten als gastdocent.

Op die manier trachten we om zo breed en tevens gericht als mogelijk bruggen te leggen naar verschillende contexten en zinvolle transfer te maken van genezen naar trainen en optimaliseren. 

Het interne voxx-team bestaat voor de raadpleging uit hoger opgeleiden en postgegradueerden in de logopedische wetenschappen met expertise in specifiek logopedische domeinen, osteopathie met specifieke expertise en vroed- en verpleegkunde gericht op specifieke doelgroepen.Voor transfer van therapie en coaching beschikken we over masters of arts in drama en muziek voor wie dat noodzakelijk is. Het hele team staat in Voor workshops en navorming uitgebreid met gastdocenten. het voxx-team bestaat tevens uit docenten uit het kso, dko en ho. 

om expertise te kunnen garanderen doen experten systematisch aan upgrade van hun kennis en vaardigheid door navorming. 

VOXXTeam.

Delphine

Osteopaat 

Teamlid

STEMStudio. en NutriLAB.

VOXX

Team

Een greep uit wie zich vol passie en idealisme inzet op zowel pedagogisch als paramedisch vlak. 

Marietje

Logopediste, docent 

Teamlid

STEMStudio., SpraakLAB., NutriLAB.Navorming en Coördinatie Kwaliteitscultuur

Charlotte

Logopediste en stage-begeleider

Teamlid

STEMStudio., TaalLAB. & NutriLAB

SPREKEN VOOR GROTE GROEPEN

Leen 

 

Psychologe

Teamlid  

TaalLAB.

Medische werking

Multidisciplinaire (samen)werking geneesheer, ziekenhuisdienst, zorginstelling en onderwijscontext. 

 

inge

Docent verbale vorming

Teamlid

SpraakLAB. en Navorming

VOXX

Team

Lien

Docent zangstem 

Teamlid

STEMStudio. en Navorming

SaNNE 

Praktijkassistent

en

Praktijkbeheer

Teamlid

Arts Behind Practice, MDO-werking en Coördinatie. 

VOXX

Team

jana

Vroedkundige en 

Verpleegkundige (i.o)

Praktijkassistent

Teamlid

NutriLAB., TaalLAB, STEMStudio en Arts Behind Practice.

VOXX

Team

calo

Praktijkbeheer

Teamlid

Algemene Coördinatie. 

Docententeam 

navorming en workshops

Team van (gast)docenten per expertisedomein 

VOXX Logopedie en Vocologie is lid van de European Voice Teachers Association (EVTA), De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL),

The Voice Foundation (VF), European Society for Swallowing Disorders (ESSD), Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS), geassocieerd hulpverlener Transgender Infopunt (TIP) en stagebegeleider opleiding Master of Science Logopedische Wetenschappen UGent.

SPREKEN VOOR GROTE GROEPEN

© 2020 VOXX Logopedie en Vocologie.