top of page

UPDATE MAATREGELEN COVID-19 VOXX

Vanaf 12.03.20 zijn we genoodzaakt om te schakelen naar urgente raadpleging waarin we louter postoperatieve en hoognodige behandelingen kunnen organiseren. We schakelen voor de niet-urgente raadplegingen over op digitale behandeling. Het platform dat we daarvoor gebruiken en het stappenplan om er toegang toe te krijgen wordt eerstdaags per mail gecommuniceerd.


Ook schoolbezoeken, bezoeken aan WZC's, observaties en geplande overlegmomenten worden tijdelijk opgeschort. We zullen hier eerstdaags enkele alternatieven voor formuleren per mailverkeer.


Onderzoeken en aanvragen voor terugbetaling via de ziekteverzekering die lopen worden deels op alternatieve wijze afgehandeld en deels uitgesteld. In de ziekenhuizen worden niet-essentiële onderzoeken en behandelingen uitgesteld. In het geval u nog niet op medisch consult ging wachten we de heropstart van de niet-essentiële onderzoeken af.


Comments


bottom of page