NIEUWS: welkom HANNE!De verdere uitwerking en uitbreiding van de expertise-domeinen resulteren in het van harte verwelkomen van nieuwe VOXX-familieleden. Met plezier introduceren we dan ook Hanne, MSc in de logopedische wetenschappen, KUL. Hanne focust zich op neuro(bio)logische problematiek bij volwassenen en kinderen. Verder is ze teamleider van het TaalLAB en deelt ze samen met Jana de externe multidisciplinaire werking. Daarin zal zij de samenwerking met de onderwijspartners voor kinderen bij wie logopedische interventie verweven zit in de schoolloopbaan met plezier op zich nemen. Hanne start op maandag 20 juli 2020. Welkom!


© 2020 VOXX Logopedie en Vocologie.