Overzicht onderzoek, advies en behandeling.

Vrouw die gezichtsmasker draagt

Heesheid en stemvermoeidheid

Stemvermoeidheid, pijn en heesheid na spreken of zingen zijn signalen van onevenwicht. Het is belangrijk deze ernstig te nemen en dadelijk aan te pakken om zo chronische of ernstige stemproblemen te voorkomen.  We geven graag advies. 

Logopedisch onderzoek en behandeling.

De STEMStudio.,  Het SpraakLAB., Het TaalLAB. en Het NutriLAB. beschikken over een brede waaier aan expertise in preventie, onderzoek en behandeling van afwijkende mondgewoonten en slik-, voedings-, stem- adem, taal- of spraakproblemen, al dan niet van neurogene aard, zowel bij kinderen als bij volwassenen. 

Na grondig en breed logopedisch en medisch onderzoek rollen we het nodige behandelplan uit en vormen we afhankelijk van de aard en de ernst van je klacht het noodzakelijke team om je zo effectief en dus op maat mogelijk te kunnen helpen. We pakken ten gronde, holistisch en dus multidisciplinair aan met jou als evenwaardig teamlid. We beschikken over een eigen multidisciplinair team dat intens samenwerkt met de (tand)arts(en), orthodontisten, zorginstelling, ziekenhuisdienst, pedagogen of de onderwijscontext.

Het team beschikt naast de logopedisten ook over een osteopaat, vroedkundige, psychologe en een verpleegkundige zodoende comorbiditeit, gerelateerde aspecten en complexe ziektebeelden in eenzelfde team aangepakt worden. Hierbij denken we aan postoperatieve zorg, chronische aandoeningen, reflux (GERD, LPR), beroertezorg of zorg bij niet-aangeboren hersenletsels, kunst- en sondevoeding of voedingsadviezen voor jonge ouders e.a. Bij complexe problematiek organiseren we ons intern zo dat we de verschillende expertises van de logopedisten of andere paramedici dynamisch inschakelen en afwisselen naar noden om zo de meest gerichte behandeling te kunnen garanderen.

We volgen en bespreken je medische consulten bij de arts of ziekenhuisdienst, we observeren in je (werk)context, doen aan thuisbegeleiding, we zetten keihard in op zelfsturing en transfer naar je pedagogische of professionele context of eenvoudigweg naar een meer kwalitatief leven en betere functionaliteit.

Behandelsettings: huisbezoek, in het kabinet, in een onderwijs- of zorgsinstelling (woonzorgcentrum, jeugdzorg, e.a.). 

 

Welke stemproblemen en stemstoornissen?

 • dysfunctie van stem zoals heesheid, stemzwakte

 • genderdysfonie, mutatieproblematiek, presbyfonie

 • stemknobbels, poliep, cyste, oedeem e.a.

 • stembandverlamming

 • stemproblemen bij radiotherapie, stemtherapie na laryngectomie, fonochirurgie of na operatie hoofd- en halsgebied

 • complexe problematiek als ALS, Lime, Parkinson, MS, complex ziektebeeld en syndroom, e.a.

Gerelateerde problematiek

 • spraakproblemen

 • reflux

 • stress, hyperventilatie, chronische hoest

 • sociaal isolement

 • kaakklemmen, onevenwicht orofaciale myofunctie

Wat doen we?

 • advies, preventie en ergonomie, logopedisch stemonderzoek en evidence-based behandeling

 • manipulatie, kinesiotaping, biofeedback, brede waaier aan stemtechnische methodiek op logopedisch en pedagogisch vlak 

 • advies, onderzoek en behandeling osteopathie

 • verpleegkundige zorg als nodig zoals postoperatief e.a. 

 • stress- en hoestmanagement, aanpak reflux en hyperventilatie

 • harde inzet op zelfsturing, transfer en follow-up 

 • functionele behandeling binnen eigen omgeving

 • ons vakteam NAH en Beroertezorg beschikt over logopedische maar ook verpleegkundige zorg voor neurogene problematiek

 • intense samenwerking arts, zorginstelling en ziekenhuisdienst  

Waar?

 • praktijk, huisbezoek, context patiënt/cliënt

 • bezoek WZC of andere zorginstelling

Wie?

Kinderen en volwassenen 

 

Welke spraakproblemen?

 • lispelen, slappe spraak, moeite met de uitspraak van specifieke klanken, sissen e.a.

 • spraakproblemen door tekorten in de kaak of orale spierfunctie of in de vorm van articulatie-organen (dysglossie) zoals een te kort tongriempje, open verhemelte, tekorten in het kaakgewricht e.a.  

 • articulatietraining postoperatief hoofd- en hals of na radiotherapie

 • vloeiendheidsprobleem als stotteren en broddelen

 • vertraagde spraakontwikkelingen ontwikkelingsdyspraxie 

 • dysartrie en verbale apraxie bij volwassenen

 • (niet) aangeboren complex ziektebeeld als hersenverlamming, Parkinson, M.S., cerebral palsy e.a.

 • ook behandeling facialisparese of aangezichtsverlamming 

Gerelateerde problematiek

 • afwijkende mondgewoonten, gestoorde oromyofunctie, kaakklemmen, slik- en kauwproblematiek, dysfonie, dysfagie en aangezichtsverlamming

 • stress, chronische hoest, reflux en rumineren

 • sociaal isolement

 • ingebed complex ziektebeeld 

Wat doen we?

 • advies, preventie, onderzoek en evidence-based behandeling

 • functionele behandeling binnen eigen omgeving, harde inzet op transfer en follow-up 

 • thuisbegeleiding als nodig, gecombineerde training naar nood bij complexe problematiek

 • verpleegkundige zorg als nodig na beroerte,  postoperatief e.a. 

 • intensieve samenwerking arts(en) en ziekenhuisdienst(en).

Waar?

 • praktijk, huisbezoek, context patiënt/cliënt

 • bezoek zorginstelling

Wie?

Kinderen en volwassenen 

 

Welke taalproblemen?

 • receptieve of productieve taalproblemen en -achterstanden voor vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven

 • (niet) aangeboren neurogene taalstoornissen als dysfasie en afasie

Gerelateerde problematiek

 • leren en hindernissen schoolloopbaan

 • aandacht en concentratie 

 • executieve functies

 • taal- en spraakondersteuning bij dementie

 • ondersteunde communicatie 

 • complexe ziektebeelden

Wat doen we? 

 • advies, preventie, onderzoek en evidence-based behandeling 

 • functionele behandeling binnen eigen omgeving

 • harde inzet op zelfsturing, transfer en follow-up 

 • thuisbegeleiding als nodig, gecombineerde training naar nood bij complexe problematiek

 • het vakteam NAH en Beroertezorg beschikt over logopedische maar ook verpleegkundige zorg na beroerte als nodig

 • verpleegkundige zorg postoperatief e.a. 

 • samenwerking arts, zorginstelling en ziekenhuisdienst

 • frequent overleg onderwijspartners en scholen in geval van TOS of dysfasie

Waar?

 • praktijk, huisbezoek, schoolbezoek

 • context patiënt/cliënt

 • bezoek WZC of andere zorginstelling

Wie?

Kinderen en volwassenen 

 

Welke voedings- of slikproblemen of afwijkende mond- en kaakgewoonten?

 • preverbale logopedie voor jonge kinderen met eet-, kauw en drinkproblemen bij borst- of flesvoeding, kunstvoeding of vaste voeding, maar ook reguliere voedingsadviezen voor jonge ouders aan huis

 • slikprobleem of dysfagie bij kinderen en volwassenen 

 • orofaciale myo-dysfunctie, afwijkende mondgewoonten als duim- en vingerzuigen, afwijkende lip- of tong-gewoonten, gevolgen van gebitsprothese, gevolgen van wangbijten, habitueel mondademen e.a.

 • temporomandibulaire klachten (kaakklemmen, kaakgewrichtsklachten..)

Gerelateerde problematiek

 • spraakstoornissen, afwijkende gebitstand

 • reflux en rumineren (herkauwen)

 • stress, angst, gewichtsverlies, obesitas

 • slaapapneu, ademproblemen, oorontsteking, gehoorverlies

 • hersenbloeding, operatie hoofd- en halsgebied 

 • complexe (neurogene) ziektebeelden als M.S., ALS, Lime of Parkinson.  

Wat doen we? 

 • advies, preventie, logopedisch onderzoek en behandeling

 • (simultaan) onderzoek en behandeling osteopathie

 • verpleegkundige zorg postoperatief e.a.

 • vroedkundig voedingsadvies over borst- en flesvoeding, kunst- of vaste voeding

 • vroedkundig postnatale zorg moeder en kind algemeen 

 • functionele behandeling binnen eigen omgeving, harde inzet op zelfsturing, transfer en follow-up 

 • gecombineerde behandeling naar nood bij complexe problematiek

 • thuisbegeleiding als nodig 

 • het vakteam NAH en Beroertezorg beschikt over logopedische maar ook verpleegkundige zorg na beroerte als nodig

 • intense samenwerking arts, tandarts of orthodontist, zorginstelling of ziekenhuisdienst, frequente evaluatie, overleg en terugkoppeling aan alle actoren.

Waar?

 • praktijk, huisbezoek, schoolbezoek

 • bezoek WZC of andere zorginstelling

Wie?

Jonge kinderen, kinderen en volwassenen

  De praktijk is geconventioneerd wat wil zeggen dat deze RIZIV-tarieven gelden.

breng twee klevers van de mutualiteit mee naar je eerste afspraak in de praktijk

annuleren of verplaatsen van een afspraak kan alleen per mail en tot 48 uur op voorhand

VOXX Logopedie en Vocologie is lid van de European Voice Teachers Association (EVTA), De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL),

The Voice Foundation (VF), European Society for Swallowing Disorders (ESSD), Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS), geassocieerd hulpverlener Transgender Infopunt (TIP) en stagebegeleider opleiding Master of Science Logopedische Wetenschappen UGent.

© 2020 VOXX Logopedie en Vocologie.