Logopedist Brugge

Expertisepraktijk Logopedie 

n°1 Visie en missie? 

VOXX Logopedie en Vocologie is een dynamische en vernieuwende praktijk in Brugge voor logopedisch onderzoek, behandeling, preventie en coaching bij kinderen en volwassenen.

De visie en de missie zetten hard in op een brede aanpak op maat.

Daarin worden expertise, multidisciplinaire teamwerking en 

logopedie als wetenschap gekaderd binnen het algeheel functioneren van de mens. Vooral het verhaal van patiënt, cliënt en familie zijn de dragers voor ons denken en doen. 

Daarnaast organiseert VOXX Logopedie en Vocologie ook workshops, navorming en infoavonden. 

Meer info over onze organisatie, team en visie kan je hier vinden.  

     Sint-Andriesdreef 22, 8200 Brugge         |          +32 50 665544       |              www.voxxlogopedie.be        |             info@voxxlogopedie.be 

 

n°2 Wat doen we?

 

STEMStudio?

Onderzoek en behandeling van

 • stemproblemen en -stoornissen, al dan niet van neurogene aard, zoals stemknobbels, stemtherapie postoperatief, stembandverlamming e.a. 

 • verpleegkundige zorg voor gerelateerde aspecten zoals postoperatief of beroertezorg e.a.

 • osteopathisch gerelateerde aspecten, comorbide of oorzakelijk

Voor meer info over onderzoek en behandeling klik hier.

Coaching van

 • spreek- en zangstem 

 • coaching individueel, navormingen, workshops en infomomenten

Voor een overzicht, info en inschrijving klik hier.

Team

meerdere disciplines paramedisch en pedagogisch zoals logopedist, verpleegkundige, osteopaat, docent verbale vorming of zangdocent, (gast)experten en intense samenwerking artsen en ziekenhuisdiensten

SpraakLAB?

Onderzoek en behandeling van

 • spraakproblemen als lispelen, slissen, moeite met de uitspraak van bepaalde klanken, stotteren e.a. 

 • spraakproblemen t.g.v. een misvorming in de vorm van de articulatie-organen als lippen, gehemelte, tong (dysglossie) of in de spierfunctie door foute mondgewoonten e.a. 

 • neurogene spraakproblemen als dysartrie na beroerte of t.g.v. neurodegeneratieve problematiek als Parkinson e.a. 

 • verpleegkundige zorg voor gerelateerde aspecten zoals postoperatief of beroertezorg e.a.

Voor meer info over onderzoek en behandeling klik hier.

Coaching en optimaliseren van 

 • spraak en articulatie 

 • individuele coaching, navorming, workshops en info-momenten

Voor een overzicht, meer info en inschrijving klik hier.

Team 

meerdere disciplines paramedisch en pedagogisch zoals logopedist, verpleegkundige, osteopaat, docent verbale vorming, (gast)experten en intense samenwerking artsen en ziekenhuisdiensten

TaalLAB?

Onderzoek en behandeling van

 • taalproblemen en taalstoornissen al dan niet van neuro(bio)logische aard, zoals taalachterstand, lees- en schrijfproblemen, dysfasie, afasie, complexe stoornissen e.a. bij kinderen en volwassenen 

 • verpleegkundige zorg zoals beroertezorg op postoperatieve zorg

Voor meer info over onderzoek en behandeling klik hier.

Navorming en infomomenten 

 • VOXXCafés: infomomenten 

 • navorming voor cliënt, familie, (para)medische hulpverleners of school

Voor meer info over navorming en infomomenten klik hier.

Team

Disciplines als logopedist, psycholoog, interne onderwijsexpert. Nauwe samenwerking met familie, artsen, ziekenhuisdienst, onderwijspartners, externe hulpverleners en (gast)experten voor navorming.

NutriLAB?

Onderzoek, preventie en behandeling van

 • slik-, kauw- en eetproblemen al dan niet van neuro(bio)logische aard, reflux, mondademen, oromyofunctionele problemen en afwijkend mondgedrag (duimzuigen e.a.)

 • preverbale logopedie: zuigelingen en jonge kinderen met eet-, kauw- en drinkproblemen bij fles- of borstvoeding of vaste voeding

 • advies borst- en flesvoeding, kunstvoeding en vaste voeding

 • verpleegkundige zorg volwassenen en kinderen 

 • vroedkundig medische controles moeder en kind 

 • complexe problematieken  

Voor meer info over onderzoek, preventie en behandeling klik hier.

Navorming en infomomenten 

 • VOXXCafés: infomomenten 

 • navorming voor cliënt, familie, (para)medische hulpverleners of school

Voor een overzicht, meer info en inschrijving klik hier.

Team 

paramedische disciplines als een gespecialiseerde logopedist, vroedvrouw, verpleegkundige en osteopaat. Nauwe samenwerking arts, ziekenhuisdiensten, zorginstelling, orthodontist, tandarts en (gast)expert voor navorming. vroedvrouw brugge osteopaat

Orthodontist Brugge

Wat?

 • workshops en infomomenten voor patiënt, cliënt, hulpverleners, scholen en verenigingen, bedrijven, cultuur- en mediahuizen

 • navorming voor patiënt, cliënt, hulpverleners, professionals, verenigingen en bedrijven en docenten

 • team: intern en externe experten en docenten in specifieke domeinen 

Osteopaat logopedist Brugge
 

n°3 Workshops, Labs en navormingen

 • Het tijdstip wordt later bepaald
  De locatie wordt later bepaald
  Het tijdstip wordt later bepaald
  De locatie wordt later bepaald
  Tweedaagse navorming voor stemcoaches en -docenten, logopedisten, professionals en studenten in deze domeinen.
Dyslexie en dyscalculie logopedie Brugge

n°4 Info of afspraak? 

 

VOXX Logopedie & Vocologie. 

A: Sint-Andriesdreef 22

    8200 Sint-Michiels, Brugge


T.: +32 (0)50 66 55 44

E : info@voxxlogopedie.be

W: www.voxxlogopedie.be

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

n°5 Nieuws en tips.

Vocal coach en dictie Brugge

n°6 Insta #voxxlogopedie

VOXX Logopedie en Vocologie is lid van de European Voice Teachers Association (EVTA), De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL),

The Voice Foundation (VF), European Society for Swallowing Disorders (ESSD), Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS), geassocieerd hulpverlener Transgender Infopunt (TIP) en stagebegeleider opleiding Master of Science Logopedische Wetenschappen UGent.

     Sint-Andriesdreef 22, 8200 Brugge         |          +32 50 665544        |             www.voxxlogopedie.be                        info@voxxlogopedie.be 

- voor wie zijn/haar zangstem wil upgraden naar versie 3.0- voor wie zijn/haar zangstem wil upgraden naar versie 3.0

© 2020 VOXX Logopedie en Vocologie.