top of page

Overzicht onderzoek, advies en behandeling.

Vrouw die gezichtsmasker draagt

Heesheid en stemvermoeidheid

Stemvermoeidheid, pijn en heesheid na spreken of zingen zijn signalen van onevenwicht. Het is belangrijk deze ernstig te nemen en dadelijk aan te pakken om zo permanente stemproblemen te voorkomen. 

We geven graag advies hieromtrent. Ons team bestaat uit meerdere disciplines met specifieke expertise. 

Onderzoek en behandeling.

Zowel het StemLAB.,  SpraakLAB., Mond&KaakLAB. en NutriLAB. werken integratief en beschikken over een brede waaier aan expertise in preventie, onderzoek en behandeling van slikken, stem, spraak, orofaciale myofunctie, kaak, mondgewoonten, voeding, reflux en ademhaling, al dan niet van neurogene aard, zowel bij baby's, kinderen als bij volwassenen. 

Na grondig (paramedisch en medisch als nodig) onderzoek rollen we het nodige behandelplan uit en vormen we afhankelijk van de aard en de ernst van je klacht het noodzakelijke team om je zo effectief en dus op maat mogelijk te kunnen helpen. We pakken ten gronde en als dat noodzakelijk is ook multidisciplinair aan. We beschikken over een multidisciplinair paramedisch en pedagogisch team dat intens samenwerkt met de (tand)arts(en), orthodontisten, zorginstellingen, ziekenhuisdiensten, pedagogen of de onderwijscontext.

The VOXXCrew  omvat logopedisten, een neurologopedist, vocoloog, osteopaat, orofaciaal myofunctioneel en temporomandibulair expert, vocal coach, spraakcoach, zangdocent, preverbaal expert en ademhalingstherapeut zodoende comorbiditeit, gerelateerde aspecten maar ook complexe ziektebeelden in eenzelfde team en op integratieve wijze aangepakt kunnen worden. Bij complexe problematiek organiseren we ons intern zo dat we de verschillende expertises van de paramedici dynamisch inschakelen en afwisselen naar noden om zo de meest gerichte behandeling te kunnen garanderen.

We volgen en bespreken je medische consulten bij de arts of ziekenhuisdienst, we observeren in je (werk)context, doen aan thuisbegeleiding, we zetten keihard in op zelfsturing en transfer naar je pedagogische of professionele context of eenvoudigweg naar een meer kwalitatief leven en betere functionaliteit. Voor professionele sprekers en zangers dichten we tevens de kloof tussen functioneel of medisch herstel en klaar gedrild staan voor de professionele context als lesgeven, concert, congres, studio-opname, vergadering, voorstelling e.a. De zang- en spraakpedagogen nemen dan stapsgewijs over van de paramedici. 

Behandelsetting: huisbezoek, in het kabinet, in een onderwijs- of zorgsinstelling of op verplaatsing (artistieke context, theater- en mediahuizen ...). 

StemLAB.
StemLAB.
stemprobleem Brugge
StemLAB.

Welke stemproblemen en stemstoornissen?

 • dysfunctie van stem zoals heesheid, stemzwakte

 • genderdysfonie, mutatieproblematiek, presbyfonie

 • stemknobbels, poliep, cyste, oedeem e.a.

 • stembandverlamming

 • stemproblemen bij radiotherapie, stemtherapie na laryngectomie, fonochirurgie of na operatie hoofd- en halsgebied

 • complexe problematiek als ALS, Lime, Parkinson, MS, complex ziektebeeld en syndroom, e.a.

Gerelateerde problematiek in

 • spraak

 • bindweefsel

 • reflux

 • visceraal en craniosacraal 

 • stress, hyperventilatie, chronische hoest

 • kaakklemmen, tandenknarsen, onevenwicht orofaciale myofunctie (mond en kaak)

Wat doen we?

 • advies, preventie en ergonomie, logopedisch stemonderzoek en evidence-based behandeling

 • gerelateerd advies, onderzoek en behandeling osteopathie, mond en kaak, ademhaling, reflux, stress- en hoestmanagement

 • manipulatie, myofascial release, kinesiotaping, biofeedback, vibratietechniek, Low Level Laser Therapy, brede waaier aan stemtechnische methodiek op logopedisch en pedagogisch vlak

 • harde inzet op zelfsturing, transfer en follow-up 

 • functionele behandeling binnen eigen omgeving

 • intense samenwerking arts, onderwijs, zorginstelling en ziekenhuisdienst  

Waar?

 • praktijk, huisbezoek, professionele context patiënt/cliënt

 • bezoek WZC of andere zorginstelling

Wie?
Kinderen en volwassenen, sprekers en zangers

SpraakLAB.
SpraakLAB.
Articulatie lessen en cursus Brugge
SpraakLAB.

Welke spraakproblemen?

 • lispelen, slappe spraak, moeite met de uitspraak van specifieke klanken, sissen e.a.

 • spraakproblemen door tekorten in de kaak of orale spierfunctie of in de vorm van articulatie-organen (dysglossie) zoals na en voor behandeling van een te kort tongriempje of lipandje, verzwakte lip- en tongspieren, tekorten in het kaakgewricht e.a.  

 • articulatietraining postoperatief hoofd- en hals of na radiotherapie

 • vloeiendheidsprobleem als stotteren en broddelen

 • vertraagde spraakontwikkelingen ontwikkelingsdyspraxie 

 • dysartrie en verbale apraxie bij volwassenen

 • (niet) aangeboren complex ziektebeeld als hersenverlamming, Parkinson, M.S., cerebral palsy e.a.

Gerelateerde problematiek

 • afwijkende mondgewoonten, gestoorde oromyofunctie, kaakprobelamtiek,  kaakklemmen, slik- en kauwproblematiek, dysfonie, dysfagie en aangezichtsverlamming

 • stress, chronische hoest, reflux en rumineren

 • ingebed complex ziektebeeld 

Wat doen we?

 • advies, preventie, onderzoek en evidence-based behandeling

 • functionele behandeling binnen eigen omgeving, harde inzet op transfer en follow-up 

 • thuisbegeleiding als nodig, gecombineerde training naar nood bij complexe problematiek

 • intensieve samenwerking arts(en), ziekenhuisdienst(en), docenten.

Waar?

 • praktijk, huisbezoek, professionele context patiënt/cliënt

 • bezoek zorginstelling

Wie?
Kinderen en volwassenen 

Mond&KaakLAB.
Mond&KaakLAB.
tired exhausted stressed woman snoring;
Mond&KaakLAB.

Welke Mond en Kaakproblemen?

 • monddysfuncties zoals bij infantiel slikken, open mondgedrag, tongpersen, lage tongligging, kwijlen, afwijkende beet, adaptief niet voedend zuigen (fopspeen- of duimzuigen) e.a. maar ook behandeling net voor of na ingreep aan de tongriem of lipbandje, protheseklacht

 • kaakdysfuncties zoals kauwklachten, clicking, afwijkende beet, kaakpijn of kaakgewrichtsproblemen, protheseklacht of ook parafuncties als kaakklemmen of tandenknarsen.

 • ademdysfunctie:herstel van functionele neusademhaling bij mondademen, hyperventilatie, hoge ademhaling, ademtekort, verzwakte tongspieren met risico op apneu/hypopneu, post-COVID klachten e.a. 

 • Hoofd-, hals- en aangezichtsspierdysfunctie zoals headposture forward, mimetherapie bij aangezichtsverlamming e.a. 

Gerelateerde problematiek in

 • spraak, gebitsstand, malocclusie, oorontsteking, gehoorverlies, concentratie

 • slaapklachten, snurken, asthma, slaapapneu, hoesten, vermoeidheid

 • (borts)voeding, kunstmatige voeding, slikken  

 • posturaal, visceraal, craniosacraal, bindweefsel 

 • complexe ziektebeelden als Bell's Palsy, ALS, Parkinson, cerebrale parese

Wat doen we? 

 • advies, preventie, onderzoek en evidence-based behandeling 

 • gerelateerd advies, onderzoek en behandeling als reflux, stress- en hoestmanagement, (borst)voedingsadvies, posturaal, craniosacraal e.a.

 • manipulatie, myofascial release, kinesiotaping, biofeedback, vibratietechniek, Low Level Laser Therapy, oral appliances en brede waaier aan technische methodiek 

 • harde inzet op zelfsturing, transfer en follow-up 

 • intensieve samenwerking en overleg (tand)arts, orthodontist, zorginstelling of ziekenhuisdienst

VOXX is gecertificeerd MRC en Myomunchee Practitioner alsook Buteyko Breathing Practitioner
Waar?

 • praktijk, huisbezoekbezoek WZC of andere zorginstelling

Wie?
Baby's, kinderen en (jong)volwassenen e)

NutriLAB.
NutriLAB.
Dysfagie en duimzuigen Logopedist Brugge
NutriLAB.

Welke voedings- of slikproblemen?

 • preverbale logopedie voor jonge kinderen met eet-, kauw en drinkproblemen bij borst- en flesvoeding, kunstvoeding of vaste voeding, maar ook reguliere voedingsadviezen voor jonge ouders aan huis of in het kabinet

 • slikprobleem of dysfagie bij baby's, kinderen en volwassenen 

Gerelateerde problematiek

 • spraak, afwijkende gebitstand, malocclusie, mond- en kaakklachten, protheseklachten  

 • reflux en stem

 • rumineren (herkauwen) en kwijlen 

 • stress, angst, gewichtsverlies, obesitas

 • hersenbloeding, operatie hoofd- en halsgebied 

 • complexe (neurogene) ziektebeelden als M.S., ALS, Lime of Parkinson.  

Wat doen we? 

 • advies, preventie, onderzoek en behandeling van slik-, eet- en drinkproblemen 

 • gerelateerd advies, onderzoek en behandeling als reflux, stress- en hoestmanagement, (borst)voedingsadvies, viscerale of craniosacrale tekorten e.a.  

 • manipulatie, myofascial release, kinesiotaping, biofeedback, vibratietechniek, Low Level Laser Therapy, oral appliances en brede waaier aan methodische behandeling logopedie, osteopathie, preverbaal expert en expert osteopathie kleine kinderen 

 • harde inzet op zelfsturing, participatie, contextbetrokkenheid, transfer en follow-up 

 • gecombineerde behandeling naar nood bij complexe problematiek

 • thuisbegeleiding als nodig 

 • intense samenwerking arts, tandarts of orthodontist, zorginstelling of ziekenhuisdienst, frequente evaluatie, overleg en terugkoppeling aan alle actoren.

Waar?

 • praktijk, huisbezoek

 • digitaal (als mogelijk)

 • bezoek WZC of andere zorginstelling

Wie?
Baby's, kinderen en volwassenen

  De praktijk is geconventioneerd wat wil zeggen dat deze RIZIV-tarieven gelden.

breng twee klevers van de mutualiteit mee naar je eerste afspraak in de praktijk

annuleren of verplaatsen van een afspraak kan alleen per mail en tot 48 uur op voorhand

VOXX is lid van de European Voice Teachers Association (EVTA), De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL),
The Voice Foundation (VF), European Society for Swallowing Disorders (ESSD), Belgian Society for Swallowing Disorders (BSSD), Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS), geassocieerd hulpverlener Transgender Infopunt (TIP) en stagebegeleider opleiding Master of Science Logopedische Wetenschappen UGent. Het team betreft postgegradueerden in osteopathie Hoofd en Hals, pediatrische osteopathie, Vocologie, Dysfagie, Temporomandibulaire functie, Manuele Vocologie en Myofascial Release Therapy Hoofd en Hals, Kinesiotaping, Certified SOVT Trainer en Certified BUTEYKO Method. VOXX is Certified MYOMUNCHEE Practitioner en Certified MYOBRACE Practitioner. 

bottom of page